KIRJAT

LAHJAKSI TAI ITSELLESI LUKUKOKEMUKSIA

Ekumeenisen Karmeliittayhteisön julkaisuja

Kirjatilaukset leena.saikkonen@pp.inet.fi tai 040 753 0941

LASARUS

JOHANNEKSEN EVANKELIUMIN KERTOMUS LASARUKSESTA
KRISTILLISEN MYSTIIKAN TULKINTANA


SANOJEN TAAKSE

Johanneksen Evankeliumin kertomus Lasaruksesta on kuin jännityskertomus, jonka tunnelma kohoaa koko ajan ja lopuksi paljastaa koko kertomuksen tarkoituksen.

Johanneksen Evankeliumi on lähes kaksi vuosituhatta säilyttänyt uskollisesti salaisuutensa. Evankeliumikirjan viimeinen luku todistaa meille, että sen kirjoittanut Jeesuksen rakkain opetuslapsi. Tämän Evankeliumin tulkitsemiseen eivät riitä pelkät Raamatun tuntemisen peruskäsitteet. Sen lukemiseen tarvitaan erityistä herkkyyttä. Sitä on lähestyttävä kuin runoa, jotta sen kirjalliset, runolliset ja mystiikan ulottuvuudet voisi tavoittaa. Erityisesti rikas ja monitasoinen symbolien ymmärtäminen on avain Johanneksen sanojen takaa avautuvaan maailmaan.

Johannes kuvaa todellisuutta eri tavoin kun muut evankelistat. Hän yhdistää taitavasti harmonisella tavalla historiallisen tradition, pääsiäisen kokemuksen ja uskon. Ne nivoutuvat kaikki yhteen ja muodostavat kokonaisuuden. "Ns. tieteellinen" eksegetiikka ei usein ota huomioon ihmisen syvää uskonnollista mystistä kokemusta. Evankeliumeja käsitellään niin sanotuista raamatullisista kategorioista käsin ikään kuin varsinainen uskonnollinen kokemus ei kuuluisi niihin. Johannes haluaa johdattaa meidät syvemmälle Jeesuksen mysteeriin. Kirjan tapahtumat ja henkilöt ilmentyvät aina ikuisuuden läpivalaisemina. Kristus on aina sama Kristus. Hän on ikuisesti Isässä koko maanpäällisen elämänsä aikana, historiassa ja posthistoriassa. Jeesuksella on alkunsa tässä maailmassa, mutta Johannekselle Sanaan on jo ikuisuudessa piirretty Jeesuksen kasvot.

Hinta 16 € Tilaukset leena.saikkonen@pp.inet.fi
Lasarus 2018
jaakobin_uni.jpg

JAAKOBIN UNI

Henkilökohtainen matkaopas Lectio Divina -retriittiin

Lectio Divina ja sen kulku eli lectio, meditatio, oratio ja contemplatio ovat tuttuja termejä, mutta oletko koskaan saanut perusteellista ohjausta ja opetusta niiden eri vaiheista? Tämän kirjan avulla on tilaisuus saada yksityiskohtaista opetusta ja edetä Lectio divinan vaiheesta toiseen. Se ohjaa oman Lectio Divinan syvälliseen ja todelliseen toteuttamiseen. Lectio Divina tarkoittaa Jumalan lukemista, Jumalan sydämen lukemista, hänen meitä kohtaan tuntemansa rakkaudellisen tahdon löytämistä.

Tekstinä on käytetty Raamatusta tuttua tekstiä Jaakobin unesta, Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Käytyäsi kerran perusteellisesti läpi ja opittuasi tämän ikivanhan tavan lukea Raamattua se on aina käytettävissäsi. Opit "uudella tavalla" sisäistämään jo tutuksi tulleet tekstit ja elämään ne metodilla, joka johtaa sinut kontemplaatioon.

Kirjan on kirjoittanut Ekumeenisen ja Uskontojenvälisen Karmeliittayhteisön Suomen perustaja ja sen luostarijäsen Hannele Kivinen de Fau

Hinta 15, 00€
hetkien_kirja.jpg

HETKIEN KIRJA

Hetkien kirjaan on koottu joitakin kaikkein kauneimpia ja oivaltavimpia katkelmia Thomas Mertonin kirjoituksista muokattuina päivittäisiksi rukouksiksi aamu, päivää, iltaa ja yötä varten. Tuloksena on nykyaikainen versio vanhasta Hetkipalvelusten kirjaksi kutsutusta liturgisesta rukousmuodosta. Hetkien kirja on oivaltava ja avaava teos, jota jokainen lukija voi käyttää omalla tavallaan hengellisen matkansa edistämiseksi.

Thomas Merton (1915-1968) oli katolinen munkki, runoilija, kirjailija ja rauhanaktivisti.

Kirjan on englannista suomeksi kääntänyt Ekumeenisen ja Uskontojenvälisen Karmeliittayhteisön luostarijäsen
Leena Saikkonen.

Hinta 27,00€
Nieminen_Matka.jpg

MATKA HALKI HENGELLISEN YÖN

Pastori Mauri Nieminen joutui uskonelämässään kriisiin yhdeksänkymmentäluvun lopulla. Tutustuttuaan kristilliseen mystiikkaan hän alkoi ymmärtää kokemuksensa perimmäistä luonnetta ja tarkoitusta. Hän kuvaa seitsemän kuukauden ajanjaksoa hengellisenä Yönä, jolle tunnusomaista on Jumalan katoaminen, Jumalaan kohdistuvan ajattelun ja tunne-elämän kuivuminen sekä rukouksen käyminen mahdottomaksi. Hän peilaa kokemustaan kristillisen mystiikan merkkiteoksen, Ristin Johanneksen kirjoittaman teoksen Pimeä yö, valossa. Päiväkirjamerkinnät kuljettavat lukijaa yhä syvemmälle papin yöhön ja lopulta valkenevaan aamunkoittoon. Kirja sopii myös hengellisen työn ammattilaisille ja terapeuteille, jotka työssään kohtaavat ja ohjaavat toisia matkalla halki hengellisen yön.

Mauri Nieminen on Tampereen Aitolahden seurakunnan pastori ja Ekumeenisen ja Uskontojenvälisen Karmeliittayhteisön, CEI, jäsen

Hinta 20,00€