Yhteisö

Suomeen perustetun Ekumeenisen ja Uskontojenvälisen Karmeliittaluostariyhteisön (Carmelo Ecuménico e Interreligioso) toive on elää Suomen evankelisluterilaisen kirkon yhteydessä ja tarjota niin luterilaiseen kuin muihinkin kirkkokuntiin kuuluville kristityille mahdollisuus osallistua yhteisön noudattaman säännön mukaiseen elämään ekumenian ja vieraanvaraisuuden hengessä.

Ekumeeninen ja Uskontojenvälinen Karmeliittayhteisö Suomessa

Ekumeeninen Karmeliittayhteisö on aloittanut elämänsä Suomessa koejaksoilla:
- Tammilehto, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän retriittikeskus Rymättylä; tammi-maaliskuu 2005
- Helsingin Diakonissalaitoksen Hiljaisuuden keskus, Heponiemi; heinä-elokuu 2005 ja 2006
- Kansan Raamattuseuran Vivamo; tammikuu-huhtikuu 2006
- yhteisön toiminta vakiintui, kun Ekumeenisten karmeliittojen ystävät ry vuokrasi vuoden 2007 alusta kiinteistön Helsingin Vartiosaaressa. Siellä järjestettiin kuuden vuoden ajan erilaisia spiritualiteettiin ja kontemplatiiviseen elämäntapaan liittyviä ja niitä tukevia retriitinomaisia kursseja, retriittejä, hiljaisuuden päiviä ja messuja. Saareen rakennettiin kaksi erakkomajaa vieraita varten.

Vuoden 2013 alusta keskuksena toimii Suomessa Helsingin Mellunmäessä erakkokappeli, joka on samalla sisar Hannele Kivinen de Faun luostari sekä yhteisön kokoontumispaikka. Siellä järjestetään kursseja, hiljaisuuden päiviä ja muuta pienimuotoista toimintaa.
Yhteisön toinen luostarijäsen sisar Leena Saikkonen elää Savitaipaleella erakkokappelissa luostarielämää.

Ekumeenisen ja Uskontojen välisen Karmeliittayhteisön muodostavat Suomessa vuoden 2014 alussa kaksi luostarijäsentä ja kuusi kotonaan asuvaa familiaanijäsentä sekä yksi noviisijäsen.

Suomen CEI:llä on myös Espanjassa keskuksensa, joka on Toledon paljasjalkaisten karmeliittaisien luostari (OCD). Teologian tohtori karmeliittaisä Fransisco Javier Sancho Fermin OCD, Avilan Mystiikan Yliopiston johtaja, on Suomen Ekumeenisen Karmeliittayhteisön hengellinen neuvonantaja sääntökunnassa.

Osan vuodesta luostarijäsenet elävät yhdessä joko Suomessa tai Espanjassa. Yhteisön muut jäsenet asuvat kodeissaan ja osallistuvat säännöllisesti yhteisön kokouksiin ja retriitteihin.

CEI=Ekumeeninen ja Uskontojenvälinen Karmeliittayhteisö, Carmelo Ecuménico e Interreligioso
OCD= Paljasjalkaiset karmeliitat, Ordo Carmelitarum Discalceatorum

Yhdistys.JPG
Francisco_Javier_Sancho_Fermin.jpg

Fransisco Javier Sancho Fermin

Ekumeeninen ja Uskontojenvälinen Karmeliittayhteisö Espanjassa

Koko CEI:n, sekä Suomen että Espanjan, keskuksena on Pohjois-Espanjassa Santanderin yhteisön kokoontumispaikka Hoz de Aneiron karmeliittaerämaaluostari (OCD), jonka hengellisenä neuvonantajana toimii luostarin johtaja isä Felix Malax OCD.

Madridissa toimiva yhteisö kokoontuu Plaza de Españan karmeliittaluostarissa (OCD), ja sen hengellinen neuvonantaja on Arturo Sorian luostarin johtaja isä Fransisco Brändle OCD.

Cordoban yhteisön keskus on Cordoban erämaaluostari (OCD) ja sen hengellisenä neuvonantajana saman luostarin johtaja isä Luis Aguilera OCD.

Levanten yhteisön keskus on Las Palmasin erämaaluostari (OCD) Valenciassa, ja sen hengellisenä neuvonantajana toimii isä Maximiliano Herraiz OCD.
OTTEITA YHTEISÖN SÄÄNNÖSTÄ

Otteita ekumeenisen ja uskontojenvälisen karmeliittayhteisön perussäännöstä

1. Pyhä Henki, ylösnousseen Vapahtajan läsnäolo, on aina seuraajiensa mukana heidän maallisella vaelluksellaan. Kaikissa valintatilanteissa tämä henki osoittaa oikeat polut "ajan tienviittojen" mukaan. Meidän päivinämme yksi näistä viitoista johtaa huolehtimaan toinen toistemme tuntemisesta sekä dialogista kansojen ja kulttuurien välillä.

2. Myös maailman eri uskonnot ovat lähestymässä toisiaan. Ne ovat alkaneet liittyä yhteen mahdollistaakseen maailman laajuisen rauhan ja yhteiselon. Vatikaanin toinen II konsiili antoi selkeän sysäyksen kristittyjen ekumeeniselle tielle ja dialogille muiden uskontojen kesken.

kappelissa.jpg
3. Nykyiset historian ja kirkon vaiheet ovat synnyttäneet Jumalan Hengen avulla myös tämän nöyrän ryhmän nimeltä "Ekumeeninen ja uskontojenvälinen karmeliittayhteisö", "Carmelo Ecuménico E Interreligioso" (CEI).

12. CEI on uskovien (kristittyjen ja muiden uskontojen jäsenten) sekä vilpittömästi totuutta etsivien yhteisö, joka haluaa edistää ekumeniaa ja uskontojenvälistä vuoropuhelua.

14. Ensimmäiset käytännölliset näkemykset ja pyrkimykset johdattivat CEI:n jäsenet omaksumaan karmeliittaspiritualiteetin mukaisen elämäntavan mahdollisuuden: "Karmeliittojen ekumeeninen ja uskontojenvälinen luostariyhteisö" sekä "Karmeliittojen ekumeeninen ja uskontojenvälinen paikallinen yhteisö".

15. Nämä kaksi elämäntapaa ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, ja ne pyrkivät elämään olennaisinta karmeliittaspiritualiteettia suunnaten sen ekumeniaan ja uskontojen väliseen dialogiin. Valintaan vaikuttavat yksilölliset erot, kunkin jäsenen halu ja mahdollisuus valita elämäntapa luostariyhteisössä, perhepiirissä tai muulla tavoin kotonaan.

21. Ekumenia ja uskontojen välinen dialogi on välttämättömyys kristityille: "yhteyden palauttaminen on koko kirkon ja jokaisen kristityn velvollisuus, joka koskee kaikkia sen jäseniä kunkin kyvyn mukaisesti niin kristityn jokapäiväisessä elämässä kuin vaikkapa teologian- ja historian tutkimuksessa" (Unitatis Rendintegratio 5.)

23. CEI tietää, että virallinen ekumeeninen ja uskontojenvälinen vuoropuhelu kuuluu.. ehdottomasti ja virallisesti kunkin yhteisön edustajien ja asiantuntijoiden tehtäviin… kunkin yhteisön edustajien, sen asiantuntijoiden tehtäviin kirkon ohjeiden mukaisesti. …Mutta se tuntee voivansa täyttää oman hiljaisen tehtävänsä rukouksen ja toisten uskonnollisten yhteisöjen tuntemuksen kautta.

36. Koulutus on keskeinen sitoutumismuoto CEI:ssä. Kukaan ei kykene oikealla tavalla lähestymään muita uskontoja tunnustavia, ellei elä syvästi ja tunne hyvin omaa uskoaan. Kukaan ei myöskään pysty todella arvostamaan toisten uskoa, ellei pidä myös omaansa suuressa arvossa. Vuoropuhelu on vaikeaa miltei mahdotonta, jos jatkuvasti on väärinkäsitysten mahdollisuus.

37. Koulutukseen kuuluu kolme osa-aluetta:

a) Kaikilla CEI:n jäsenill´ä on oltava hyvä peruskoulutus omasta uskonnostaan. Koulutettavan on myös elettävä todeksi kristinuskoa tai muuta tunnustamaansa uskontoa. Tämän koulutuksen tulee olla jatkuvaa, oikeellista ja vastuunalaisen henkilön valvomaa.

b) Heidän tulee perehtyä eri uskontojen suuriin mystikoihin tutkimalla ahkerasti heidän kirjoituksiaan. Ensisijalla ovat kuitenkin karmeliittojen aikaisemmat ja nykyiset mystikot.

c) Koulutukseen kuuluu myös opetusta muista uskonnoista ekumenian ja uskontojen välisen dialogin hengessä sekä teoreettisella että eettis-käytännöllisellä tasolla, jolla käsitetään uskontojen rinnakkaiseloa ja toimintaa yhteiskunnassa.

39. CEI hyväksyy jäsenikseen kaikki jäsenyyttä anoneet ja hyväksytyt henkilöt, jotka sekä ekumenian ja uskontojen välisen dialogin että Pyhän Teresan ja Pyhän Ristin Johanneksen hengessä haluavat elää todeksi mystiikkaa ja kontemplaatiota päämääränään yhteyden edistäminen kaikilla elämänsä alueilla.

40. CEI koostuu sen paikallisista yhteisöistä, jotka ovat liittyneet siihen yhteisen säännön pohjalta noudattaen lisäksi kukin omaa erityissääntöään.

41. CEI hyväksyy kolme elämäntapaa

a) Luostarijäsenet: He elävät CEI:n ydinryhmässä kontemplatiivista elämää munkkien ja nunnien tavoin. He viettävät intensiivistä liturgista ja rukouselämää yksinäisyyden ja hiljaisuuden ilmapiirissä tutkien hengellistä kirjallisuutta. Työtä he tekevät kohtuullisesti. He voivat elää sekä yksinäisyydessä, että yhteisössä ja kuuluvat "Ekumeeniseen ja uskontojenväliseen karmeliittaluostariyhteisöön", jolla on määrätty sijaintipaikka.

b) Kodeissaan elävät jäsenet: He elävät joko perheensä yhteydessä tai omissa kodeissaan tavallisina kansalaisina harjoittaen rukousta vähintään sääntönsä mukaisesti. He lukevat hengellistä kirjallisuutta, käyvät yhteisön kokouksissa ja vetäytyvät kerran kuussa retriittiin noudattaen perussääntöä. He kuuluvat "Ekumeeniseen ja uskontojenväliseen karmeliittojen perheyhteisöön", jolla on määrätty asuinpaikka.

c) Kannatusjäsenet: Merkitsemättöminä CEI:n jäseniksi he kannattavat tätä yhteisöä, jonka kanssa heillä on kiinteä, monipuolinen ja läheinen yhteistyösuhde.